Vybrali ste si dátum dodania z hlavnej stránky?

Objednajte si vianočné ryby dopredu a bez stresu

Objednať ryby je možné do 15.12.2018 vrátane

Pri objednaní rýb je účtovaná jednorázová záloha ktorá Vám bude odpočítaná pri preberaní rýb, prípadne preplatok Vám bude vrátený.

Pri neprebratí objednávky do 23.12.2018 je záloha nevratná!